Make your own free website on Tripod.com
 

ELEKTRIK

TINGKATAN 4

Teknologi Elektrik
Lukisan Geometri dan Elektrik
Pemasangan dan Kawalan Elektrik
Bab1 -Keselamatan Am
Bab2 -Punca dan kesan-kesan Elektrik
Bab3 -Pengalir dan penebat
Bab4 -Litar-litar dan kuantiti elektrik
Bab5 -Sel dan Bateri
Bab6 -Kemagnetan
Bab7 -Keelektromagnetan
Bab8 -Prinsip Mesin Arus Terus
Bab9 -Arus Ulang Alik
Bab10-Sistem berbilang fasa
Bab11-Alat-alat ukuran
Bab12-Sistem-sistem bekalan
Bab13-Kabel
Bab14-Sistem pengagihan
Bab15-Litar-litar pengguna asas
Bab16-Sistem pendawaian
Bab17-Pencahayaan
Bab18-Loceng dan penggera
Bab19-Ujian pemasangan asas
1. 

TINGKATAN 5

Teknologi Elektrik
Lukisan Geometri dan Elektrik
Pemasangan dan Kawalan Elektrik
1.  1.